Offshore & Subsea Buoyancy 


Compositech A/S produserer spesialløsninger for offshore & subsea blandt annetoppdrift / buoyancy, fylling av Syntactic Foam i ROV Tools og Skid`s samt spesialløsninger for isolering av instrumentering.

Oppdrift / Buoyancy              Spesialløsninger            Fylling av buoyancy i ROV rammer

 Buoyancy / Oppdrift

Oppdriftselement  Divinycell og glassfiberProduksjon av subsea buoyancy / oppdrift.

Ved å lime sammen plater av Divinycell eller
Syntactic Foam for videre maskinering kan vi lage
buoyancy / oppdrift fra havoverflate og ned til flere tusen meters havdyp.

          

Spesialløsninger:

Isolert flowmeter på gassrør
Compositech A/S har laget flere spesialløsninger for
offshoreindustrien. Blant annet har vi laget flere løsninger for isolering (Heatbanks) av målere på gassrør. Denne løsningen er med på å forhindre hydrostatdannelser i flowmeteret.


Fylling av buoyancy i ROV rammer

Fylling av Syntactic Foam i sub sea ramme
Vi har fylt mange subsea verktøy i aluminium.
Hulrommet i konstruksjonen kan vi fylle med
Syntactic Foam som er en blanding av epoxy
og glassballonger. Løsningen blir ofte brukt
til ROV verktøy for å oppnå en nøytral vekt i vann.