Fornyet kontrakt forsvarsprodukter


Juli 2015
 
Vi har fått ny kontrakt med Diab A/S  på produksjon av
forsvarsprodukter som løper frem til høsten 2016.