Vi utvider med større lokaler

 

Compositech A/S har fått større lokaler.
Vi har leid et tilleggslokale i tilknytning til det eksisterende og disponerer nå 400m2 . Vi vil i løpet av våren oppgradere og pusse opp i produksjonshallene. I tilleg til dette vil vi også oppgradere oss på utstyr og maskinsiden.