Nyheter

Ny CNC fres

Vi har kjøpt ny fresemaskin! Sahos FC 1900 med verktøyveksler, vakuumbord og probe-utstyr for maskinering i kompositt og...

Fornyet kontrakt forsvarsprodukter

Juli 2015   Vi har fått ny kontrakt med Diab A/S  på produksjon av forsvarsprodukter som løper frem til høsten 2016.

Vi utvider med større lokaler

  Compositech A/S har fått større lokaler. Vi har leid et tilleggslokale i tilknytning til det eksisterende og disponerer nå 400m2 . Vi vil i...